Werkwijze

Werkwijze

Na het maken van de afspraak volgt een intake-gesprek. In dit gesprek wordt uw persoonlijke situatie doorgenomen met de nadruk op voedingsgewoonten, leefstijl, klachten en verwachtingen. Het eerste gesprek neemt ongeveer 45/60 minuten in beslag. 

Na het eerste gesprek ontvangt u van mij een uitgebreid verslag & een bijbehorend voorbeeldmenu. Tevens ben ik verplicht te rapporteren aan uw behandelend arts/specialist (indien nodig). 

In het tweede gesprek wordt het opgestelde dieet geëvalueerd en mits nodig aangepast bij eventuele knelpunten. Dit gesprek neemt ongeveer 30 minuten in beslag. 

De daarop volgende begeleidende gesprekken duren ongeveer 15 minuten. 

Meer informatie over consult soorten vindt u onder consultsoorten

Goede voeding is een boost voor je immuunsysteem