Tarief

Vergoedingen

Directe toegankelijkheid

De overheid biedt sinds 1 augustus 2011 de mogelijkheid aan om zonder doorverwijzing naar de diëtist te gaan. Let er wel op dat sommige zorgverzekeraars dieetadvisering zonder doorverwijzing niet vergoeden. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie of neem contact met mij op.  

Tarieven wanneer je zelf betaalt

Indien u geen gebruik maakt van de vergoeding(en) van de zorgverzekeraar of als u de uren van uw zorgverzekeraar heeft verbruikt geldt een tarief per consult-kwartier €18,70.  

  • Intake  (60 minuten gesprekstijd met de diëtist exclusief 30-45 minuten voor het schrijven van het advies en rapportage arts)
  • Vervolgconsult (30-45 minuten)
  • Kort telefonisch consult (15 minuten)
  • Toeslag voor huisbezoek 

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij een te laat geannuleerd consult breng ik gereserveerde consult tijd in rekening. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed en de factuur wordt rechtstreeks naar u verzonden. 

Ketenzorg

Voor bepaalde groepen patiënten (ziekte beelden) zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. Dieetadvisering waarbij sprake is van Diabetes Mellitus, COPD en CVRM worden via de ketenzorg vergoed. Het wettelijke verplicht eigen risico is niet van toepassing. U hoeft dan ook niets te betalen! 

Deze vergoeding gaat via een speciaal afgesloten contract met de zorgverzekeraar waarin meerdere disciplines zoals de huisarts en de fysiotherapeuten dienst participeren. U als cliënt verneemt hier niets van. De gehele financiële afhandeling is rechtstreeks met de zorgverzekeraar. 

Aan de hand van het ontvangen verwijsformulier kan ik beoordelen of u deelneemt aan de ketenzorg, bij twijfel kan ik dit voor u navragen. 

Belasting aftrekbaar

Volgt u een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Volgt één van uw gezinsleden of huisgenoten ook een dieet? Dan kunt u ook voor dat dieet een vast bedrag aftrekken als dieetkosten. U moet dan wel een dieet volgen dat in één van de dieetlijsten staat genoemd. Klik hier voor de site van de Belastingdienst voor alle verder informatie.

 

Goede voeding is een boost voor je immuunsysteem